Değer Yaratımı

Kuruluşumuzdan bu yana portföy şirketlerimizin işletme ve finansman performanslarını arttırarak değer yaratmaya odaklandık. Bu değeri, yönetim kurullarında önemli işletme kararlarına ve strateji uygulamalarına aktif katılımda bulunarak, ilave satın alma ve birleştirmelere yardımcı olarak ve önemli performans verilerini izleyerek gerçekleştiriyoruz. Amacımız, portföy şirketlerimizin piyasa liderliğine ulaşmaları veya lider konumlarını pekiştirmeleri, markalarını geliştirmeleri ve stratejik değerlerini arttırmalarıdır. Elde tutma süresi 3 - 6 yıl olan orta vadeli bir yatırımcıyız.

  • İşletmede iyileştirmeler - Portföy şirketlerimize, işletmelerini geliştirerek modernize etmeleri, bilişim sistemlerine yatırım yapmaları gibi konularda yardımcı oluyoruz. Bu aktif katılımımız sayesinde, portföy şirketlerimiz rakiplerinden daha yüksek marjlara ulaşmaktadırlar;
  • Organik büyüme - Piyasaya yeni ürünler sunarak, kritik sabit varlık harcamalarıyla ve nüfuz alanını genişletmek suretiyle çift haneli büyüme rakamlarına ulaşmaktayız;
  • Satın al ve geliştir - Bölünmüş sektörleri konsolide etme vasıtasıyla ülkede veya bölgede lider şirketler yaratarak ölçek ekonomilerinden faydalanmakta böylece, satın alma ve maliyet sinerjilerini arttırmaktayız;
  • Sektörel deneyim -Sektörel Danışmanlık Kurulumuz'un deneyimi sayesinde, portföy şirketlerimizde en iyi operasyonel uygulamaları kullanma imkanına sahip olmaktayız;
  • Kurumsal yönetişim -Bölgede uzun yıllara dayanan çalışma geçmişimiz, güçlü ağlarımız ve Sektörel Danışmanlık Kurulumuz, birikimimizin temelini oluşturmaktadır. Yönetim ekiplerinin amaçlanan etkiyi yaratmasını, doğru yönetim teşvik yapıları oluşturarak sağlamaktayız.