Sorumlu Yatırımlar

"Sorumlu Yatırımlar" kuruluşumuzdan bu yana yatırım stratejimizin ayrılmaz bir parçası olmuştur. İyi bir kurumsal yönetim ve sosyal sorumluluğun sadece etik açıdan doğru olmakla kalmayıp aynı zamanda portföy şirketleri için uzun vadeli ve güçlü değer yaratımı sağladığına inanıyoruz. Amacımız portföy şirketlerimizin hem hissedarlarına hem de hizmet verdikleri topluma fayda sağlamalarıdır.

Bu yaklaşım, çevre, toplum ve yönetim konularına sadece yatırımlara ilişkin karar alma sürecinde değil aynı zamanda yatırımın ömrü boyunca da devam etmektedir. Çevre, toplum ve yönetim konularında yıl içinde çeşitli iyileştirmelerin uygulanması ve yatırımcılara bilgi verilmesi icin yönetimle işbirliği içinde çalışıyoruz.

Mid Europa'nın Fon II ve Fon III portföy şirketlerinde çalışan sayısı %54 artmış olup çalışanların %47'i kadındır.*

Mid Europa, Sorumlu Yatırım İlkelerini uygulamaya koymak üzere birlikte çalışan yatırımcıların oluşturduğu uluslararası bir yatirim agi olan UN Principles for Responsible Investment (UN PRI Sorumlu Yatırım kuruluşunun imza yetkilisidir. Bu girişimin amacı, ESG (Çevre, Toplum ve Yönetişim) konularını yatırım karar verme ve ortaklık uygulamalarına dahil edilmesinde yardımcı olmaktır. Her yıl, UN PRI imza yetkilileri, bu ilkelerin uygulanıp uygulanmadığı konusunda değerlendirmeden / denetimden geçirilmektedir. 

Mid Europa, Orta ve Doğu Avrupa'daki girişimlere finansman ve iş geliştirme desteği sağlayan hayırsever yatırım kuruluşu NESsT'i desteklemektedir. 2008'den bu yana NESsT'e sağladığı aktif danışmanlık ve katkılarından dolayı, Mid Europa 2011 yılında NESsT Uluslararası Girişim Hayırseverlik Ödülü'nü kazanmıştır.

Mid Europa, portföy şirketlerini de yerel topluma, finansal, hizmet ve çeşitli diger imkanlar sağlamak suretiyle katkıda bulunmaları için teşvik etmektedir.

*Mid Europa kaynakları (şirketin satın alınması ile 2014 yılları arasında geçen zaman çerçevesinde).