Yatırım Yaklaşımı

Bölge odaklı bir yaklaşıma sahip olan Mid Europa, iç piyasa odaklı ve büyüyen sektörlerde faaliyet gösteren orta ölçekte ve lider şirketleri hedef almaktadır. Satın alım sonrasında, aktif ve operasyon odaklı bir yatırım yaklaşımı ile değer yaratmayı amaçlamaktadır. Aynı zamanda, yatırım süreci boyunca çevre, toplum ve yönetim konularına büyük önem vermektedir.

Coğrafya

Şirketimiz, Avrupa'nın en hızlı büyüyen ekonomileri olan Orta ve Guneydoğu Avrupa pazarlarına odaklanmaktadır. Orta ve Doğu Avrupa ile Türkiye bölgesi içinde özellikle Orta Avrupa, Türkiye, Baltık Devletleri ve eski Yugoslavya ülkelerinde büyüme arayışlarımızı sürdürürken komşu ülkeleri ise fırsat geldikçe değerlendirmekteyiz. Böyle birbirini tamamlayan bir coğrafyanın cazip bir portföy oluşturduğuna inanmaktayız.

Sektörler

Yatırım yapmayı hedeflediğimiz sektörler, harcanabilir kişisel gelirlerdeki artıştan ve değişen tüketici alışkanlıklarından olumlu etkilenen ve iç piyasa odaklı büyüyen sektörlerdir. İlgi alanımız dahilindeki belli başlı sektörler aşağıdaki gibidir:

  • Sağlık hizmetleri
  • Perakende / Hızlı tüketim ürünleri
  • Taşımacılık / Lojistik
  • Enerji
  • Medya / Ödemeli-Kablolu TV
  • Tatil/ Turizm

Yatırım Tipleri

Bölgede yatırım yapmayı hedeflediğimiz şirketler, çoğunluk hissesini alabileceğimiz, konumları güçlü ve giriş engelleri yüksek şirketlerdir. Genellikle 75 - 200 milyon Euro özkaynak yatırımı yapmakta olup sahip olduğumuz yatırım çeşitleri aşağıdaki gibidir:

  • Satın alma ve geliştirme
  • Büyüme sermayesi
  • Yüksek seviyede nakit üreten, yoğun aktifli varlıklar
  • Cekirdek yatırım alanları